Hoofdrekenen - Natuurlijke getallen tot 10 000 000
optellen en aftrekken, oefening 1 (les 4)

Wat hoort samen? Versleep de juiste uitkomsten naar de optellingen.