Spelling - Regelwoorden (verenkeling en verdubbeling, oef. 1)

Los het kruiswoordraadsel op door de juiste schrijfwijze over te nemen. Klik daarna op 'Controleer' om jouw antwoorden na te kijken. Als je het niet weet, kan je op 'Hint' klikken. Je krijgt dan een letter als tip.
Klik op een nummer om de opgave te bekijken.

   1    2        
3            4   
   5          
  6           
7             
       8   9     
           
           
           
 10