De leerlingen van het eerste leerjaar maken gebruik van de taalmethode 'Veilig leren lezen' (Zwijsen). Voor de andere leerjaren worden er oefeningen van Taalsignaal (Plantyn) aangeboden.