Unité 10, contact - Opschriften begrijpen? (vocabulaire)

Wat hoort samen? Versleep de woorden rechts naar de juiste plaats links.