Unité 10, texte 1 - Je suis Barabas (vocabulaire)

Wat hoort samen? Versleep de woorden rechts naar de juiste plaats links.