Unité 13, texte 1 - Tellen van 1 tot 24 (grammaire)

Los het kruiswoordraadsel op. Vertaal hiervoor de cijfers in het Frans. Klik daarna op 'Controleer' om jouw antwoorden na te kijken. Als je het niet weet, kan je op 'Hint' klikken. Je krijgt dan een letter als tip.
Klik op een nummer om de opgave te bekijken.

    1           
             
  2             
3              4   
          5     
  6         7      
        8       
 9      10    11        
12               
    13           
   14            
15         16