Unité 1, texte 1 - Het werkwoord 'être', enkelvoud (grammaire)

Klik het juiste antwoord aan.