Unité 1, texte 1 - Is het juist of fout? (vocabulaire)

Klik het juiste antwoord aan.