Unité 3, contact - Danken en gelukwensen (vocabulaire)

Wat hoort samen? Versleep de woorden rechts naar de juiste plaats links.