Unité 3, contact - Opdrachten in het Frans (vocabulaire)

Wat hoort samen? Versleep de woorden rechts naar de juiste plaats links.