Unité 4, texte 1 - Van bepaald naar onbepaald lidwoord (grammaire)

Los het kruiswoordraadsel op. Vul telkens het woord in met een onbepaald lidwoord. Klik daarna op 'Controleer' om jouw antwoorden na te kijken. Als je het niet weet, kan je op 'Hint' klikken. Je krijgt dan een letter als tip. Klik op een nummer om de opgave te bekijken.

  1           2     
    3            
4                
         5       
        6        
      7          
    8            
              
              
   9             
              
     10           
              
    11