Unité 6, texte 3 - A Dumb City (vocabulaire)

Wat hoort samen? Versleep de woorden rechts naar de juiste plaats links.