Unité 9, texte 1 - Je suis Sus Antigon (vocabulaire)

Wat hoort samen? Versleep de woorden rechts naar de juiste plaats links.