Getallenkennis - Getallen tot 100 000, oefening 1 (les 2)

Vul het getal in cijfers in (geen spaties laten).

zesennegentigduizendtweehonderd
veertienduizend driehonderd tweeëntachtig
veertigduizend honderd zestien
negentienduizend en zes
dertienduizend driehonderd en zes
veertigduizend zevenhonderd vierentwintig
eenentachtigduizend honderd zestien