THEMA 1 - BEGINNEN IS WENNEN

Meten - Tijdsduur berekenen (les 1) Hoofdrekenen - Natuurlijke getallen tot 10 000 000 optellen en aftrekken, oefening 1 (les 4)
Getallenkennis - Natuurlijke getallen tot 10 000 000, oefening 1 (les 2) Hoofdrekenen - Natuurlijke getallen tot 10 000 000 optellen en aftrekken, oefening 2 (les 4)
Getallenkennis - Natuurlijke getallen tot 10 000 000, oefening 2 (les 2) Hoofdrekenen - Vermenigvuldigen en delen, oefening 1 (les 6)
Getallenkennis / Hoofdrekenen - Natuurlijke getallen tot
10 000 000, oefening 1 (les 3)
Hoofdrekenen - Vermenigvuldigen en delen, oefening 2 (les 6)
Get. / Hfdrek. - Natuurlijke getallen tot 10 000 000, oefening 2 (les 3) Hoofdrekenen - Vermenigvuldigen en delen, oefening 3 (les 6)